Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Дано координати М(Мх, Му, Ьz) , N(Nx; Ny; Nz) , P(Px; Py; Pz) та S(Sx; Sy ; Sz) вершини піраміди S


1 Vote
Мажорна Анна
Posted Октябрь 23, 2016 by Мажорна Анна Володимирівна
Категория: Аналитическая геометрия
Всего просмотров: 474

Дано координати  М(Мх, Му, Мz) , N(Nx; Ny; Nz) , P(Px; Py; Pz) та S(Sx; Sy ; Sz) вершини піраміди  SMNPQ в основі якої лежить паралелограм MNPQ


М(Мх, Му, Мz)=(3;-3; 1), N(Nx; Ny; Nz) =(0;-2; 1),   P(Px; Py; Pz)=(-5;-6; 2), S(Sx; Sy ; Sz) =(12;-1;-7).


Знайдіть :


1.площу грані MSN


2.обєм та висоту піраміди 


3.рівняння площини грані MSN


4.проекцію точки Q на площину грані  NSP


5.проекцію точки M на бічне ребро SP


6. рівняння площини, яка проходить через ребро основи PQ перпендикулярно плошині грані  MSN


7.рівняння площини, яка проходить через точку Q  перпендикулярно плошинам граней MNS NSP

Теги: высшая, математика