Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

2 Голосов
Ван Ваныч
Випадкова величина Х задана функцією розподілу F(x)
Posted Март 3, 2014 by Ван Ваныч
Категория: Теория вероятностей
Всего ответов: 0
Всего просмотров: 5511
Теги: випадкова величина, функція розподілу, щільність розподілу

2 Голосов
Sergei
Дослідити функцію методом диференціального числення та побудувати її графік
Posted Ноябрь 30, 2015 by Sergei
Категория: Математический анализ
Всего ответов: 3
Всего просмотров: 10948

2 Голосов
Sergei
Дано вершини трикутника ABC
Posted Декабрь 10, 2015 by Sergei
Категория: Математический анализ
Всего ответов: 3
Всего просмотров: 29173

2 Голосов
Двороковська
Вища математика
Posted Ноябрь 16, 2016 by Двороковська Вікторія Ігорівна
Категория: None
Всего ответов: 0
Всего просмотров: 1486

1 Vote
Аня Волкова
Необходимо найти корни уравнения, помогите.
Posted Ноябрь 18, 2012 by Аня Волкова
Категория: Школьная математика 9-11
Всего ответов: 1
Всего просмотров: 2601
Теги: математика, решение уравнений, корни уравнения

1 Vote
Маша Орлова
Самолет затрачивает на разбег 24 с.
Posted Ноябрь 18, 2012 by Маша Орлова
Категория: Школьная физика 9-11
Всего ответов: 1
Всего просмотров: 16825
Теги: фізика, рівноприскорений рух

1 Vote
Катя Семчюк
Вынести из под корня
Posted Ноябрь 18, 2012 by Катя Семчюк
Категория: Школьная математика 9-11
Всего ответов: 1
Всего просмотров: 3226
Теги: математика, квадратный корень

1 Vote
Юля Звонарева
Вычислить предел, используя правило Лопиталя
Posted Ноябрь 21, 2012 by Юля Звонарева
Категория: Математический анализ
Всего ответов: 1
Всего просмотров: 3573
Теги: математический анализ, пределы, lim, правило Лопиталя