Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.
Мажорна Анна
Лінії другого порядку
...1. Лінійна модель витрат. Точка беззбитковості. При виробництві x одиниць будь-якої продукції загальні витрати \(C(x)\) складаються із постійних (фіксованих) витрат \(F\); змінних витрат \(V\), тобто маємо: $$ C=F+V$$Постійні витрати \(F\) − це витрати, що не зале...
маркин Сергей
Макроекономіка
...У даному курсі у тестовій формі подані основні аспекти курсу макроекономіки, які викладачі використовують для складання модулів та екзаменів!  1. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:    1) підприємства;      2) галузі виробництв...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 33.
...Завдання: Через точки A і B, що лежать на колах верхньої та нижньої основ циліндра і не належать однії твірній, проведено площину паралельно осі циліндра. Відстань від центра нижньої основи до цієї площини дорівнює 2 см, а площа утвореного перерізу...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 32.
...Завдання: На рисунку зображено ескіз графіка квадратичної функції \(f(x) = ax^2+\frac{2b}{3}x+5\). Площа криволінійної трапеції, обмеженої лініями \(y = f(x), y=0,x=0,x=1\), дорівнює 21 кв.од. Обчисліть суму \(a+b\) Рішення:  геометрический смысл определенного интеграла: е...