Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Задача


0 Голосов
Голобородько
Posted Октябрь 11, 2018 by Голобородько Ксения Владимировна
Категория: Математическая статистика
Всего просмотров: 129

Нехай господарство має 850 гектарів землі, 15 тисяч тонн органічних добрив і 35 тисяч людино-днів. Є насіння картоплі, капусти та багаторічних трав. Знайти розподіл наявної землі і визначити прибуток господарства з урахуванням того, що кожний гектар землі під капустою принесе 1000 грн доходу, картоплі 800 грн, а багаторічних трав 200 грн. Витрати праці на оброблення одного гектара капусти, картоплі і багаторічних трав дорівнюють відповідно 50, 30 і 15 людино-днів. Витрати органічних добрив на ті ж культури дорівнюють 20, 15 і 10 тоннам на гектар.