Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Визначити потенціальну енергію пружного тіла


0 Голосов
Иванов Иван И
Posted Ноябрь 24, 2016 by Иванов Иван Иванович
Категория: Школьная физика 9-11
Bounty: 1
Всего просмотров: 671

Визначити потенціальну енергію пружного тіла якщо х1=5 а х2=10

Все ответы


0 Голосов
Вячеслав Морг
Posted Ноябрь 28, 2016 by Вячеслав Моргун

Потенційна енергія пружності \(Е_п \) дорівнює $$ E_п = \frac{1}{2}kl^2 \quad (1) $$ У формулі потенційна енергія виражена через: 
\(k \) - коефіцієнт пружності пружини 
\(l \) - найбільше розтягнення пружини. 
Отриманий вираз для потенційної енергії можна записати й інакше, через величину сили пружності \(F = kl \) при найбільшому розтягуванні і коефіцієнт пружності: $$ E_п = \frac{1}{2}\frac{F^2}{k} \quad (2) $$ з цієї формули видно, що, розтягуючи з однієї і тієї ж силою різні пружини, ми повідомимо їм різний запас потенційної енергії: чим жорсткіше пружина, т. е. чим більше коефіцієнт пружності, тим менше потенційна енергія; і навпаки: чим м'якше пружина, тим більше енергія, яку вона запасе при даній силі, розтягнувшись її. Це можна усвідомити собі наочно, якщо врахувати, що при однакових діючих силах розтягнення м'якої пружини більше, ніж жорсткою, а тому більше і добуток сили на шлях точки прикладання сили, тобто Робота.