Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.
Sheldon Cooper
Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія). Завдання № 4.
...Зміст завдання : Яка з наведених точок належить осі ОZ прямокутної системи координат у просторі? Відповіді до завдання: А Б В Г Д M(0;-3;0) N(3;0;-3) K(-3;0;0) L(-3;3;0) F(0;0;-3) Теорія до завдання: Трійка взаємно перпендікулярних осей зі спільним почат...
Sheldon Cooper
Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія). Завдання № 5.
...Зміст завдання : На рисунку зображено графік функції \(y = f (x)\), визначеної на проміжку [-4; 4]. Знайдіть множину всіх значень \(x\), для яких \(f (x) ≤ -2\). Відповіді до завдання: А Б В Г Д [0;3] [-3;2] [-1;4] [-3;-2] [-4;0] Рішення: на малюнку зображена синусої...
Sheldon Cooper
Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія). Завдання № 6.
...Продовжуємо вивчати завдання зно з математики 2012.  Зміст завдання :  Два фахівці розробили макет рекламного оголошення. За роботу вони отримали 5000 грн, розподіливши гроші таким чином: перший отримав четверту частину зароблених грошей, а другий ...
Sheldon Cooper
Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з фізики. Завдання № 1.
...Починаємо вивчати завдання зно з фізики 2012. Зміст завдання : Яка з характеристик руху обов’язково лишається незмінною під час переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої?   Відповіді до завдання: А Б В Г прискоре...
Владислав Мор
Слова и словосочетания, обеспечивающие связность текста
...Привет всем. Хочу начать свою серию статей посвященную изучению английского языка. В общем учим английский дома.Первая статья будет посвящена словам и словосочетаниям, обеспечивающим связность текста. Они очень понадобятся при написании сочин...