Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 26.
...Завдання: На стороні AD паралелограма ABCD як на діаметрі побудовано півколо так, що воно дотикається до сторони BC в точці M. Довжина дуги MD дорівнює \(6.5 \pi см\). 1. Обчисліть (у см) довжину радіуса цього півкола.2. Обчисліть площу паралелограма ABCD (у \(см^2\...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 25.
...Завдання: Початкова вартість сукні становила 144 грн. Унаслідок уцінення вартість цієї сукні було зменшено на \(60%\). 1. Обчисліть вартість сукні після уцінення (у грн).2. Скільки відсотків становить початкова вартість сукні від її вартості після уці...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 24.
...Завдання: На рисунку зображено полігон частот певного ряду даних, на якому по осі абсцис відмічені елементи цього ряду, а по осі ординат - їхні частоти. Установіть відповідність між характеристикою (1-4) цього ряду даних та її числовим значенням (А-...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 23.
...Завдання: На рисунку зображено квадрат \(ABCD\) зі стороною 1 см та прямокутний трикутник \(CDF\), гіпотенуза якого \(CF\) дорівнює \(\sqrt{5}см\). Фігури лежать в одній площині. Установіть відповідальність між початком речення (1-4) та його закінченням (А-Д) так, ...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 22.
...Завдання: Установіть відповідність між функцією \((1-4)\) та кількістю спільних точок \((А - Д)\)графіка цієї функції є графіком функції \(y = \frac{x}{5}\) Варіант відповіді: $$\begin{array}{|c|c|c|} \hline  1.\quad y=x+5 &  &А.\quad \text{жодної} \\ \hline 2.\quad  y=5^x &   &Б.\quad  \text{лише одна} ...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 21.
...Завдання: До кожного виразу (1-4) доберіть тотожно йому рівний (А-Д), якщо \(m > 2\), \(m\) - натуральне число. Варіант відповіді: $$\begin{array}{|c|c|c|} \hline  1.\quad (m+1)^2-m^2-1 &  &А.\quad \log_2m \\ \hline 2.\quad  m\cos^2\alpha + m\sin^2\alpha &   &Б.\quad  m   \\ \hline 3.\quad 100^{\lg m} &   & В.\quad 2m \\ \hline 4.\quad \lo...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 20.
...Завдання: Укажіть рівняння дотичної, проведеної до графіка функції \(y = f(x)\) у точці з абсцисою \(x_0=1\), якщо \(f(x_0) = 5\), \(f'(x_0) = 2\)  Варіант відповіді: $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}   А &Б & В & Г & Д \\ \hline \\ y=1+2(x-5) & y=5+2(x+1) & y=2+5(x-1) & y=2+5(x+1) & y=5+2(x-1)  \end{array}$$ Рішення:  уравнение...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 19.
...Завдання: На площі міста встановили однакові бетонні ємності для квітів, виготовлені у формі прямокутних паралелепіпедів, виміри яких дорівнюють 40 см, 40 см і 50 см (див.рисунок). Товщина кожної з чотирьох бічних стінок становить 5 см, а товщина днищ...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 18.
...Завдання: Відрізок AB перетинає площину \(\alpha\) в точці 0. Проекції відрізків AO і BO на цю площину дорівнюють 5 см і 20 см відповідно. Знайдіть довжину відрізка AB, якщо AO = 8см. Варіант відповіді: $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}   А &Б & В & Г & Д \\ \hline \\ 10 см & 22 см & 32 см & 40 см...
Sheldon Cooper
ЗНО 2014 року з математики . Завдання № 17.
...Завдання: Розв’яжіть нерівність \((x+4)^2 \leq 16\) Варіант відповіді: $$\begin{array}{|c|c|c|c|c|}   А &Б & В & Г & Д \\ \hline \\ (-\infty;8] & (-\infty;0] & (-\infty;4] & [-8;8] & [-8;0]  \end{array}$$Рішення: $$(x+4)^2 \leq 16 => -4 \leq x+4 \leq 4 => -8 \leq x \leq 0$$ получили $$x \in [-8;0]$$  Відповідь: \(Д\)   попереднє завдання №...