Зарегистрироваться
Seekland Info сообщество взаимопомощи студентов и школьников. / Seekland Info спільнота взаємодопомоги студентів і школярів.

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з фізики. Завдання № 1.

Починаємо вивчати завдання зно з фізики 2012.

Зміст завдання : Яка з характеристик руху обов’язково лишається незмінною під час переходу від однієї інерціальної системи відліку до іншої?

 

Відповіді до завдання:

А

Б

В

Г

прискорення

швидкість

напрям руху

переміщення

Теорія до завдання: Існують системи відліку, названі інерціальними, відносно яких тіло, на яке не діють інші тіла чи зовнішні дії взаємно зкомпенсовані, знаходиться у стані спокою або рухається без прискорення. Або це система відліку, в якій прискорення тіла зумовлене тільки дією на нього сил.

Рішення: згідно визначення інерційної системи:
1. тіло, щодо системи, знаходиться в стані пако або рівномірного, прамолінейного руху. Характеристиками цього руху є швидкість, напрямок руху, переміщення. Ці характеристики будуть змінюватися при переході від однієї інерційної системи в іншу (людина стоїть на пероні, а потяг рухається повз перону равномнрно і прямолінійно, якщо человет знаходиться в вагоні, то щодо поїзда він знаходиться в стані спокою).
2. це системи відліку, в яких прискорення тіла обумовлене лише дією на нього зовнішніх сил. Прискорення залежить від величини прикладеної сили, а не від системи відліку.
Висновок правильну відповідь - прискорення.

Відповідь: А: прискорення.

 like this.
Captcha Challenge
Reload Image
Type in the verification code above